Kriju se podaci o kvalitetu vazduha

Objedinjeni sistem monitoringa kvaliteta vazduha u Beogradu ne radi već danima.

Na internet portalu Agencije za zaštitu životne sredine posetioci mogu da vide samo prazno polje i obaveštenje da se sistem navodno nadograđuje: http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodatakazbirni.php

Radi se o svesnom i namernom prikrivanju podataka o kvalitetu vazduha koji su alarmantni, a tiču se zdravlja miliona ljudi.

Zbog ovakvog postupanja, Pokret ujedinjenih fantoma zahteva ostavku direktora Agencije za zaštitu životne sredine Filipa Radovića i momentalan početak redovnih objavljivanja istinitih podataka o kvalitetu vazduha u Beogradu.