Program

Deset tačaka političkih prioriteta Pokreta ujedinjenih fantoma:

1. Da se krivični zakonik izmeni tako da se svakom nosiocu javne funkcije (ministar, državni sekretar, gradonačelnik, direktor…) kazna za dokazana krivična dela u vezi  sa krađom, korupcijom, zloupotrebom položaja, primanjem i davanjem mita, nasiljem, drogom i trgovinom uticaja udvostruči u odnosu na kazne predviđene krivcima koji nisu (bili) funkcioneri.

2. Da se zakoni koji regulišu izbore i politički sistem izmene tako da se spreči mogućnost da ista osoba obavlja izvršne funkcije više od osam godina, odnosno dva mandata (ministri, gradonačelnici, direktori javnih preduzeća).

3. Da se polovina poslanika bira neposredno, po imenu i prezimenu, na teritorijalnom principu, tako da se institucije “debeogradizuju” i bar delimično departizuju. Da se predsednici opština i gradonačelnici biraju neposredno, imenom i prezimenom.

4. Da se štampani medij kojem Savet za štampu utvrdi povredu novinarskog kodeksa više od pet puta u toku jedne godine briše iz registra medija, a da direktor i glavni i odgovorni urednik tog medija ne mogu da budu osnivači novog u naredne dve godine.

5. Da elektronski medij koj ima nacionalnu frekvenciju automatski izgubi tu privilegiju ako se sudski dokaže da je dva ili više puta u toku iste godine u svom programu emitovao govor mržnje ili klevetu. Da se se zabrani emitovanje rijaliti programa na nacionalnim frekvencijama.

6. Da radnici ne mogu da izgube posao dok su na bolovanju, bez obzira da li im je rad bio regulisan ugovorom na neodređeno vreme ili u nekoj drugoj formi (određeno vreme, privremeni i povremeni poslovi, rad preko studentske zadruge, ugovor o delu i slično). Da poslodavac koji da otkaz radniku tokom bolovanja administrativnom zabranom sa svog ličnog računa isplaćuje otpuštenom radniku punu platu još godinu dana.

7. Da budžet za kulturu bude namanje 6% državnog budžeta. Da budžet za poljoprivredu bude najmanje 6% državnog budžeta.

8. Da Republika Srbija posebnim zakonom proglasi Kosovo i Metohiju okupiranom teritorijom koju neće pokušavati da povrati silom narednih 100 godina.

9. Da Vojvodina dobije pravo zakonodavne inicijative o kojoj je Skupština Srbije obavezna da raspravlja u roku od dva meseca.

10. Da se legalizuje upotreba kanabisa u medicinske svrhe.